استخدام در مجموعه غذایی میثم‌ خان سالندار خانم وآقا آشپز حرفه‌ای(ایرانی‌پز) کافی‌شاپ‌کار حرفه‌ای(خانم یا آقا) شاطر(خانم یا آقا) نیروی خدماتی و نظافتچی پیک موتوری یا ماشین با مشخصات